Zastosowanie

Zastosowanie

Kruszywo Certyd posiada niską gęstość nasypową w porównaniu do kruszyw naturalnych, a beton lekki, w składzie którego znajduje się kruszywo popiołoporytowe posiada znacznie wyższą wytrzymałość na ściskanie w porównaniu do innych istniejących kruszyw lekkich, nawet o 600%. Do zastosowań konstrukcyjnych możliwe jest wykorzystanie betonu lekkiego na bazie kruszywa popiołoporytowego.Przy gęstości nasypowej rzędu 620-725 kg/m3 bez problemu uzyskuje się z jego zastosowaniem betony lekkie o ciężarze od 1400kg/m3 (gdzie ciężar betonów na kruszywach naturalnych mieści się z reguły w granicach 2400-2800kg/m3). Jest jedynym kruszywem na rynku, z którego można wykonać beton lekki o wysokiej wytrzymałości. Możliwe jest także uzyskanie betonów wysokowytrzymałych (powyżej 60 MPa).