Decyzje

Decyzje

Mamy pozwolenie na zagospodarowanie zanieczyszczonej gleby zawierającej substancje ropopochodne, a także popioły, żużle i pyły z kotłów, odpady z betonu, gruz betonowy i ceramikę, a także glebę i kamienie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokładną listą odpadów na które mamy decyzje na przetwarzanie:

Działamy zgodnie z decyzją Marszałka województwa Mazowieckiego (treść decyzji) oraz decyzją Starosty Żyrardowskiego (treść decyzji).

Przyjmujemy odpady tylko od podmiotów, które mają nadany numer BDO i działają w tym systemie ewidencji odpadów.