Osiągnięcia

Osiągnięcia

Wyprodukowaliśmy ponad 4 mln m3 kruszywa keramzytowego, które użyto do budowy osiedli mieszkaniowych w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, a przede wszystkim budowy domów jednorodzinnych w promieniu 150km od Mszczonowa. Przez 26 lat zagospodarowaliśmy 1,5 mln ton popiołów z Elektrociepłowni Warszawskich do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.

W roku 1996 zostaliśmy uhonorowani przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Złotą Odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" oraz wyróżnieni przez Ministra Edukacji Narodowej Odznaką Honorową "Zasłużony dla Oświaty" Ponadto nasza firma jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.