CertydTechnologia

Certyd to lekkie, wysokowytrzymałe kruszywo produkowane wg innowacyjnej technologii.

Zastosowanie

Kruszywo Certyd posiada niską gęstość nasypową w porównaniu do kruszyw naturalnych, a beton lekki, w składzie którego znajduje się kruszywo popiołoporytowe posiada znacznie wyższą wytrzymałość na ściskanie w porównaniu do innych istniejących kruszyw lekkich, nawet o 600%.

Dokumenty

Deklaracja właściwości użytkowych KGŁ 4-9 i Deklaracja właściwości użytkowych KD 1-4