LiaporTechnologia

Zajmujemy się dystrybuowaniem kruszywa keramzytowego pod nazwą handlową Liapor. Jest to kruszywo ceramiczne wypalane z trzeciorzędowych glinek w piecach obrotowych.

Zastosowanie

Keramzyt to bardzo uniwersalny materiał, dający wiele możliwości zastosowania w ogrodnictwie i uprawie roślin doniczkowych. Może on być stosowany jako drenaż, materiał spulchniający lub ściółkowy.

Dokumenty

CE-LIAPOR i Deklaracja właściwości użytkowych DoP-LIAPOR