Gospodarka odpadami

Odpady

Przetwarzamy odpady inertne, jak popioły, żużle paleniskowe z węgla, gruzy betonowe, ceglane i zmieszane z budów, ziemię, do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych poza instalacjami i urządzeniami na podstawie stosownych decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Prowadzimy remediację gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi metodą ex-situ z wykorzystaniem preparatów biologicznych.

 

 
wstecz