Kruszywo

Kruszywo

Lekkie kruszywo ceramiczne otrzymane przez wypalenie łatwo pęczniejących glin i iłów w piecach obrotowych. Ciężar nasypowy wynosi 295-650 kg/m3 granulatu. Posiada wysoką izolacyjność cieplną, odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Jest materiałem bezwonnym, niepalnym, mrozoodpornym o małej nasiąkliwości. Zgodne z normą PN-EN 13055:2016-07, dopuszczone do stosowania na obszarze UE.

 

 
wstecz